Arxiu de l'autor: estrassa2014

El Informe d’Avaluació dels Edificis ja és d’aplicació a Manacor

informe-de-evaluacion

L’Ajuntament de Manacor ha aprovat definitivament l’ordenança que regula que els edificis hagin de tenir el Informe d’Avaluació de l’Edifici. Aquesta ordenança s’ha tramitat en compliment de les normatives estatals que regulen el deure de conservació, l’accessibilitat i la eficiència energètica dels edificis.

Per tant el IEE(1) inclou la valoració de tres aspectes que afecten a l’edificació; l’estat de conservació, les condicions bàsiques d’accessibilitat i el grau d’eficiència energètica.  L’elaboració d’aquest informe correspon a un tècnic competent, com és el cas de l’Arquitecte Tècnic.

Estan obligats a comanar aquest informe i a registrar-lo a l’Ajuntament els propietaris (persones físiques o jurídiques) d’edificis que tenguin una antiguitat superior a 50 anys i els que pretenguin, independentment de l’antiguitat, obtenir qualsevol tipus d’ajuda pública relacionada amb el immoble. Aquesta avaluació s’haurà de renovar cada 10 anys des del primer informe. L’Ajuntament enviarà una carta als propietaris d’aquells immobles que hagin de passar el IEE.

La data d’antiguitat de referència que utilitza l’Ajuntament és la que està consignada al cadastre. Accedint a la web del cadastre i posant les dades d’emplaçament del immoble podeu consultar quina és aquesta data. Si posteriorment a aquesta data s’han fet reformes integrals amb documentació que ho acrediti, la data d’antiguitat serà la de la fi de les obres de reforma. Així mateix aquells immobles que s’estiguin reformant amb la corresponent llicència tenen suspesa la obligatorietat de presentar l’avaluació dins el termini concedit per l’execució de les obres.

L’Ordenança inclou un règim sancionador pel no compliment de l’obligació de presentar el informe o per no haver realitzat les obres de correcció indicades al informe amb resultat desfavorable.

(1) IEE són les sigles en castellà de “Informe de Evaluación de Edificios” que identifiquen aquesta avaluació arreu del sector.

 

 

 

12645188_556632351167666_7355770981018918666_n

Vull compartir la meva il·lusió per haver-me incorporat al grup d’empresaris i professionals Fentwork.

Una xarxa que pretén mitjançant la interrelació de diferents sectors generar noves oportunitats de negoci dins i fora del grup.

Habitatges Turístics

IMG_1515

Inscripció de inici d’activitat turística d’estades turístiques en habitatges.

Aquestes són les limitacions i requisits per poder fer la inscripció.

 • Màxim de 6 habitacions i 12 places per habitatge.
 • Un bany cada 3 places.
 • Per facilitar l’estada s’ha de garantir la prestació dels següents serveis: neteja periòdica de l’habitatge, roba de llit, parament de la llar, manteniment de les instal·lacions i servei d’atenció al públic en horari comercial.
 • S’haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança per un import mínim de 300.000,00 euros, amb una franquícia màxima de 600,00 euros per sinistre, que cobreixi la responsabilitat civil pels danys corporals i materials que puguin sofrir els usuaris dels habitatges al llarg de la seva estada.
 • Comprovar el compliment dels requisits de confort i equipament necessaris.
 • La Cèdula d’habitabilitat en vigor, si estàs caducada li podem gestionar la renovació.
 • Compliment dels paràmetres urbanístics d’aplicació.

Tipologia d’habitatges permesos.

 • Habitatge unifamiliar aïllat, ha de ser únic en el solar o parcel·la, sense cap altra habitatge contigu.
 • Habitatge unifamiliar entre mitgeres, ha de ser únic en la parcel·la.
 • Habitatges unifamiliars aparellats, en una mateixa parcel·la sotmesa al règim de propietat horitzontal.
 • Habitatges de les que s’haurà de valorar l’existència d’analogia, els casos en que hi hagi dos o més habitatges en una mateixa parcel·la.

Per la inscripció, amés de complimentar els impresos de identificació de l’activitat, també és requereix un informe descriptiu signat per un tècnic competent com és l’Arquitecte Tècnic.

Per tant els oferim als propietaris interessats la redacció del corresponent informe i la tramitació de la inscripció completa.

 

Reformar ca nostra

Vols fer reformes a ca teva? Potser la vols millorar instal·lant-hi aire condicionat, calefacció… o prefereixes canviar la distribució del pis tirant parets i creant-ne de noves; has de canviar la instal·lació elèctrica, d’aigua o de gas perquè són molt antigues o potser vols aconseguir reduir la factura de la llum i gas a través d’un projecte d’eficiència energètica.

Tots aquests projectes poden semblar senzills, sense gran complexitat tècnica i que un sol manobre te’ls pot fer directament, estalviant-te així uns doblers. Potser sí que d’entrada et pots estalviar doblers, però segur que no t’estalviaràs mals de cap i problemes que a la llarga poden significar més despeses imprevistes.

IMG_1257

Abans de res, hauries de saber tot el que has de fer perquè la rehabilitació del teu habitatge es faci amb les màximes garanties i sense ensurts. En qualsevol reforma és imprescindible:

 1. Primer, cal sol·licitar a l’Ajuntament la corresponent llicència d’obres municipals.
 2. En funció de les obres, també caldrà demanar permís a la comunitat de propietaris.
 3. Tenint en compte la complexitat dels treballs de rehabilitació que s’hagin de fer, de l’antiguitat de la construcció… poden requerir un mínim projecte tècnic que en determini l’abast.
 4. A més, caldrà seleccionar l’empresa encarregada de la realització d’aquesta reforma. És important que l’empresa estigui capacitada i disposi de treballadors legalment contractats, ben qualificats i formats per a la rehabilitació, així com d’una assegurança de responsabilitat civil.
 5. Però, abans de començar qualsevol obra de reformes és molt important fer una inspecció prèvia per part d’un professional. Cal determinar que no hi hagi patologies ocultes a tenir en compte o obres que inicialment no es creuen oportunes, però que tècnicament s’han de realitzar per seguretat dins l’habitatge.
 6. En una rehabilitació també és important que un professional capacitat i format s’encarregui d’altres fases com poden ser: la direcció de l’obra, la contractació d’assegurances, dur un estricte control econòmic del projecte perquè no surtin imprevistos, gestionar possible subvencions.
 7. Finalment, caldrà fer un control de qualitat de les obres realitzades que garanteixin que el projecte s’ha realitzat seguint tota la legislació vigent.

Avui iniciem una nova etapa de comunicació.

Embed from Getty Images