Eficiència Energètica

eficiencia copy

Els serveis que vos oferim com a Tècnic Habilitat i amb formació especialitzada en eficiència, gestió i certificació energètica.

  • Certificació Energètica.
  • Gestió d’ajudes.
  • Projecció i seguiment de la implantació de millores.
  • Certificació de projectes

Abans d’abordar qualsevol actuació per reduir el consum d’energia i al mateix temps reduir les emissions de CO2, cal saber en quina situació es troba l’habitatge, el local o l’edifici que volem millorar.

Es tracta de identificar els paràmetres que influeixen en la suma dels consums energètics vinculats a l’immoble. A la vegada s’obtindrà la quantia de despesa econòmica que es destina a l’energia.

El certificat energètic permetrà determinar la qualitat del immoble des del punt de vista de l’estalvi energètic. Un bon certificat permetrà detectar on es produeixen les despeses innecessàries donades les condicions del immoble i les seves instal·lacions, així el propietari podrà augmentar la qualitat de l’habitatge, local o edifici que utilitzi o vulgui llogar o vendre.

Els tipus de millores a implementar poden ser de baixa, mitja o alta inversió, les quals estan subvencionades en part pel govern si aquestes s’han de fer a habitatges i edificis d’habitatges.

Amb aquestes millores, es reduirà el consum d’energia i a la vegada també es reduiran les emissions de CO2 . També millorarà la certificació energètica del immoble i amb un distintiu qualitatiu diferenciador. Per tant el immoble tindrà un valor afegit verificat que afavorirà la comercialització i la imatge corporativa del propietari.

La Certificació Energètica es exigible obligatòriament, a partir del 1 de juny de 2013, a tots aquells habitatges, locals o edificis que s’hagin de llogar o vendre i tots els edificis de nova construcció. La normativa que regula aquesta obligatorietat preveu un regim sancionador en el cas del seu incompliment.