Tràmits

TRÀMITS ADMINISTRATIUS. Gestió administrativa per a Administracions.

Certificats d’habitabilitat.

Gestió per l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat d’edifici usat. La cèdula d’habitabilitat és el document que acredita que un habitatge, local o un altre edifici, reuneix les condicions mínimes d’amidament, d’higiene i d’instal·lacions adequades per allotjar-hi gent. Actua com a mesura preventiva i complementària de protecció de la legalitat urbanística.

No es poden contractar definitivament els serveis de proveïment d’aigua, clavegueram, electricitat, gas i telèfon, si l’edifici, habitatge o local no disposa de Cèdula d’habitabilitat en vigor. Recorda que te una caducitat de 10 anys.

Altres tràmits.

No tens temps per la paperassa o vols dedicar la teva energia en altres coses però no vols perdre oportunitats per aconseguir els teus objectius. Tal vegada et poguem ajudar.

  • Tramitació i gestió de subvencions oficials.
  • Gestió d’expedients de subvenció.
  • Gestió d’autoritzacions administratives.
  • Llicències d’obres, comunicats i assabentats.
  • Gestió per l’obtenció de l’informe de idoneïtat tècnica de llicències.
  • Instal·lació d’ascensor en edificis existents.
  • Llicencies d’activitats, mediambientals i obertura.
  • Canvi d’ús.
  • Gestió administrativa del manteniment.
Inspeccions anuals i periòdiques d’electricitat, inspeccions anuals i periòdiques de gas, inspeccions anuals i periòdiques d’ascensors, inspeccions periòdiques (no obligatòries d’aigua, sanejament, etc.).

Informe d’Avaluació de l’Edifici (IEE.