Certificació Energètica

Les millores poden ser subvencionables. Amb aquestes es redueixen consums, és a dir, reduïm despesa i emisions de CO2. Si es millora la qualificació del immoble millora la seva comercialització. La imatge del gestor o comercialitzador adquireix un major compromis amb el medi ambient.

*La Certificació Energètica és obligatòria des del 1 de juny de 2013, i és exigible a tots els nous contractes de lloguer o venda de immobles. Llegir més…

Com a Tècnic Habilitat i amb formació especialitzada en eficiència, gestió i certificació energètica, vos podem oferir els següents serveis.

 • Certificació Energètica.
 • Gestio d’ajudes.
 • Projecció i seguiment de la implantació de millores.
 • Certificació de projectes.

I també

 • Auditoria de projectes.
 • Gestió de projectes.
 • Feines de topografia.
 • Documentació i Gestió del manteniment d’edificis.
 • Certificats d’habilitat.
 • Informe d’Avaluació de l’Edifici (IEE).
 • Anàlisis, estudi i avaluacions de millores en l’accessibiliat.