Arxiu de la categoria: Manteniment

El Informe d’Avaluació dels Edificis ja és d’aplicació a Manacor

informe-de-evaluacion

L’Ajuntament de Manacor ha aprovat definitivament l’ordenança que regula que els edificis hagin de tenir el Informe d’Avaluació de l’Edifici. Aquesta ordenança s’ha tramitat en compliment de les normatives estatals que regulen el deure de conservació, l’accessibilitat i la eficiència energètica dels edificis.

Per tant el IEE(1) inclou la valoració de tres aspectes que afecten a l’edificació; l’estat de conservació, les condicions bàsiques d’accessibilitat i el grau d’eficiència energètica.  L’elaboració d’aquest informe correspon a un tècnic competent, com és el cas de l’Arquitecte Tècnic.

Estan obligats a comanar aquest informe i a registrar-lo a l’Ajuntament els propietaris (persones físiques o jurídiques) d’edificis que tenguin una antiguitat superior a 50 anys i els que pretenguin, independentment de l’antiguitat, obtenir qualsevol tipus d’ajuda pública relacionada amb el immoble. Aquesta avaluació s’haurà de renovar cada 10 anys des del primer informe. L’Ajuntament enviarà una carta als propietaris d’aquells immobles que hagin de passar el IEE.

La data d’antiguitat de referència que utilitza l’Ajuntament és la que està consignada al cadastre. Accedint a la web del cadastre i posant les dades d’emplaçament del immoble podeu consultar quina és aquesta data. Si posteriorment a aquesta data s’han fet reformes integrals amb documentació que ho acrediti, la data d’antiguitat serà la de la fi de les obres de reforma. Així mateix aquells immobles que s’estiguin reformant amb la corresponent llicència tenen suspesa la obligatorietat de presentar l’avaluació dins el termini concedit per l’execució de les obres.

L’Ordenança inclou un règim sancionador pel no compliment de l’obligació de presentar el informe o per no haver realitzat les obres de correcció indicades al informe amb resultat desfavorable.

(1) IEE són les sigles en castellà de “Informe de Evaluación de Edificios” que identifiquen aquesta avaluació arreu del sector.